Trogir

Trogir

Trogir je grad drevnog kontinuiteta; svih prošlih epoha, dugih stoljeća iz prapovijesnih vremena, unutar urbane građe razumijevaju se tekstovi napisani jedan nad drugim.

 
Saznaj više
 
Rogoznica

Rogoznica

Rogoznica ima 54 km dugu obalu i zemljopisni položaj, koja se nalazi točno u središtu dalmatinske obale i najistaknutiji je dio hrvatskog kopna koji seže duboko u Jadransko more.

 
Saznaj više
 
NP Krka

NP Krka

Nacionalni park Krka nalazi se u Šibensko-kninskoj županiji i prostire se na površini od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donjeg toka rijeke Čikola.

 
Saznaj više